Home » Projecten

Projecten

Keizerstraat te Deventer

 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en lijstwerk.
 • Reinigen en buitenschilderwerk gestucte gevels.
 • Herstel houtrot en het vervangen van aangetaste bouwdelen.
 • Werkzaamheden en steigerwerk in combinatie met het vervangen van de gehele leistenen dakbedekking.
 • Opdrachtgever WPM Winkelcentrum Management B.V.

Lange Elisabethstraat te Utrecht

 • Uitvoeren buiten- en binnenschilderwerk ten behoeve van nieuwe BelSimpel winkel.
 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en lijsten.
 • Buitenschilderwerk gemetselde gevels.
 • Binnenschilderwerk nieuw aangebrachte wanden en plafonds.
 • Binnenschilderwerk stalen trappen en leuningen.
 • Opdrachtgever Aannemersbedrijf Verbeek Woerden B.V.

Burgermeester van der Helmstraat te Maarsen

 • Inzetten van autohoogwerker.
 • Reinigen en buitenschilderwerk Rockpanel daklijsten van 4 stuks appartementsgebouwen.
 • Opdrachtgever Rockwool Rockpanel B.V.

J. van Galenstraat te Hilversum

 • 58 gestapelde woningen
 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en daklijsten.
 • Reinigen en buitenschilderwerk betonnen balkons en metalen balkonhekken.
 • Herstel aanwezige houtrot en het vervangen van aangetaste bouwdelen.
 • Opdrachtgever Doryz Vastgoed B.V.

NS Station Den Haag Holland Spoor

 • Buitenschilderwerk monumentale perrongebouwen op het perron.
 • Buitenschilderwerk kozijnen, ramen, deuren en lijstwerk.
 • Herstel houtrot en vervangen aangetaste bouwdelen.
 • Opdrachtgever NS Stations.

Vleutenseweg te Utrecht

 • Plaatsen van gevelsteigers.
 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en lijstwerk.
 • Buitenschilderwerk steenachtige gevelvlakken lijsten, plafonds, luifels en lateien.
 • Buitenschilderwerk stalen hekwerken.
 • Opdrachtgever Accres Real Estate N.V.

Veenbesstraat 4-122 te Soest

 • Buitenschilderwerk balkons, entrees en bergingen van 120 flatwoningen.
 • Plaatsen van gevelsteigers rond de balkons.
 • Verwijderen van alle verflagen door middel van diamant slijpen van alle betonnen balkons.
 • Herstellen betonschades.
 • Aanbrengen egalisatie en nieuw verfsysteem op alle betonnen balkons.
 • Buitenschilderwerk houten kozijnen en deuren entreepartijen en bergingen.
 • Buitenschilderwerk houten leuningen, privacy schermen en windschermen.
 • Herstel houtrot en vervangen aangetaste bouwdelen.

NS Station Almere Centrum

 • Buitenschilderwerk stalen draagconstructie op het voorplein.
 • Buitenschilderwerk betonnen kolommen.
 • Buitenschilderwerk betonnen plafonds, lateien en kolommen.
 • Buitenschilderwerk houten plafonds en aftimmeringen.
 • Opdrachtgever NS Stations.

Prof. Van Slochterenweg te Lisse

 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren.
 • Buitenschilderwerk houten gevelbetimmering.
 • Buitenschilderwerk stalen draagconstructies en kolommen.
 • Opdrachtgever Wageningen UR.

Niastraat te Utrecht

 • Plaatsen van gevelsteigers, rolsteigers en hoogwerker(s).
 • Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en plafonds.
 • Buitenschilderwerk metalen leuningen en lateien.
 • Herstel houtrot en vervangen aangetaste bouwdelen.
 • Opdrachtgever Accres Real Estate N.V.

Princenhof te Hoogeveen

 • Buitenschilderwerk geveldelen op galerijen.
 • Buitenschilderwerk Rockpanel gevelbetimmeringen woningen op galerijen.
 • Opdrachtgever Rockwool Rockpanel B.V.

Shopping Center Alexandrium te Rotterdam

Fase 1 (2015)

 • Buitenschilderwerk entreepartijen, luifels, leuningen galerijen, kozijnen expedities, kozijnen trappenhuizen en diverse kozijnen dakopbouwen.
 • Binnenschilderwerk leuningen trappenhuizen, entreepartijen en managementkantoren.

Fase 2 (2016)

 • Buitenschilderwerk expeditie puien galerijen, diverse betonnen gevelvlakken en metalen beplatingen dakopbouwen.
 • Binnenschilderwerk betonkolommen parkeergarage Zuid.
 • Uitvoeren van diverse buiten- en binnenschilderwerk op het Shopping Center.
 • Vervangen veiligheidsglas dakopbouw en galerijen.
 • Opdrachtgever Kl├ępierre Management Nederland B.V.